به نقل از سایت: www.irna.ir

 

نماینده ارامنه شمال کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: برای توسعه فرهنگی و پیشرفت این بخش باید عرصه مدیریت این حوزه را به مردم واگذار کرد.

کارن خانلری روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا پررنگ تر کردن نقش سازمان های مردم نهاد در زمینه فرهنگ را یکی از نیازهای این عرصه دانست.

وی افزود: دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ترتیبی اتخاذ کنند تا سازمان های مردم نهاد و گروه های مردمی روی کارآمده و در عرصه فرهنگ به نقش آفرینی بپردازند.

خانلری توضیح داد: با روی کار آمدن سازمان های مردم نهاد نقش دولت در زمینه فرهنگ کمتر شده و این عرصه به مردم واگذار خواهد شد.

خانلری با تاکید براینکه عرصه فرهنگ نیازمند نظارت دولتی است، گفت: دولت باید به صورت غیرمستقیم بر فعالیت سازمان های مردم نهاد نظارت کند و نگاه حمایتی را پیش گیرد.

 

خصوصی سازی فرهنگی اشتباه است

به عقیده وی، فرهنگ مردمی و خصوصی سازی فرهنگی با یکدیگر مغایرت دارند و دولت نباید نقش خود را در فرهنگ کشور نادیده بگیرد.

خانلری در این رابطه توضیح داد: فرهنگ یکی از موضوعاتی است که در صورت لطمه دیدن ، نسل ها را تهدید می کند و نباید اجازه داد که بخش خصوص برای سود آوری وارد عرصه فرهنگ کشور شود.