به نقل از سایت: www.alikonline.ir

 

با موضوع «یک سال تا 2015 م.، گذشته و آینده ما» با شعار پیش به سوی صدمین سالگرد نژاد کشی ارمنیان و با سازمان دهی روزنامه نگاران، حقوقدانان، وکلای مدافع و تحت حق و حقوق شهروندی، کنفرانسی در ترکیه برگزار می شود.

محمد گیوجکلی عضو هیئت برگزار کننده وسردبیر سایت خبر رسانی «دموکرات هابر» با صحبت درباره اهمیت کنفرانس، در این رابطه گفته است: «نژادکشی ارمنیان مسئله چنان مهمی است، که نباید گذاشت دولتها از آن در راستای منافع سیاسی خویش سوء استفاده نمایند. اگر مردم ما آنقدر به تاریخ علاقه دارند، کتابهای تاریخی می فروشند، فیلمهای تاریخی به نمایش می گذارند، پس بیایید همه با هم تاریخ را بخوانیم و تحقیق کنیم که در سال 1915 چه رویدادی رخ داده است. فقط همین دلیل که صد سال پیش نیم اهالی وان ارمن بودند و اینک وجود ندارند باید ناراحتتان کند. این انسانها کجا رفتند، به چه دلیل رفتند، این توجهتان را به خویش جلب نمی کند»؟

او همچنین خاطر نشان کرده است: اگر دولتها برای صدمین سالگرد 1915 آماده می شوند، پس مردمانی هم که در سال 1915 در آن سرزمین ها زیسته اند، باید خویشتن را آماده سازند.

گیوجکلی گفته است:‌ «اگر دولتها به دلیل اهداف سیاسی خود دست به این کار می زنند، پس ما باید به خاطر صحبت درباره دلایل واقعی و به خاطر رودر روئی با گذشته و آینده بی خدشه و شایسته مان وارد این عرصه شویم»!