به نقل از سایت: www.icana.ir

 

نمایندگان اقلیت‌های دینی در دیدار با کاردار ترددی بریتانیا در تهران تاکید کردند: مذاهب مختلف در ایران در صلح و دوستی در کنار یکدیگر زندگی می کنند. انتظار داریم واقعیت‌ها را منعکس کنید.

همواره در طول سالیان دراز اقوام، گروه‌ها و مذاهب مختلف در ایران در صلح و دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر زندگی کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ آجای شارما کاردار ترددی بریتانیا روز چهارشنبه (92/12/21) با نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.

در ابتدای این دیدار آقای بگلاریان نماینده ارامنه جنوب ضمن ابراز خرسندی از روند کنونی مناسبات فی مابین گفت: روابط پارلمانی می‌تواند به تسهیل همکاری‌های فی مابین کمک کند.

وی در همین راستا افزود: در فصل جدید روابط خارجی ایران، دیپلماسی پارلمانی بخش لازم و اصلی است.

در این دیدار همچنین آقایان بت کلیا نماینده آشوریان و اختیاری نماینده زرتشتیان نیز در سخنانی به تشریح جایگاه و موقعیت اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداختند.

بت کلیا در ابتدا به حضور سه هزار ساله جامعه آشوریان در ایران در کنار برادران مسلمان اشاره کرد و ضمن تشریح فعالیت‌های نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی گفت: همواره در طول سالیان دراز اقوام، گروه‌ها و مذاهب مختلف در ایران در صلح و دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر زندگی کردند.

وی در همین راستا گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیحی، کلیمی و زرتشتی به رسمیت شناخته شدند و پیروان آنها با صلح و صفا و صمیمیت در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و به عنوان یک مسیحی که در نظام جمهوری اسلامی زندگی می‌کنم انتظار دارم که واقعیت‌هایی را که در اینجا می‌بینید منعکس کنید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برابری دیه غیر مسلمان با مسلمان اشاره کرد و آن را بیانگر دیدگاه روشن جمهوری اسلامی ایران در مورد اقلیت‌های دینی دانست.

اختیاری نیز با اشاره به این که زرتشتیان هیچ گاه خاستگاهی غیر از ایران نداشته، ندارند و نخواهند داشت، گفت: زرتشتیان همواره برای پیشرفت کشورشان از جانشان گذشته‌اند و خواهند گذشت.

در این دیدار کاردار ترددی بریتانیا نیز بر علاقه پارلمان بریتانیا در خصوص تقویت مراودات با مجلس شورای اسلامی در عرصه‌های گوناگون تأکید کرد.