منبع: www.imna.ir

 

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان چهارشنبه 30 بهمن 1392 با هیاتی از مدیران ارشد شبکه های رادیو و تلویزیونی صدا و سیمای ارمنستان دیدار کرد.

این هیات هشت نفره با سرپرستی آقای گاگیک بونیاتیان رییس کمسیون رادیو و تلویزیون ارمنستان در سفر یک روزه خود به استان اصفهان از بناهای تاریخی این شهر دیدن کردند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان در دیدار با این هئیت رادیویی ضمن معرفی مشترکات فرهنگی مردم اصفهان و کشور ارمنستان گفت: اصفهان آمادگی کامل برای تولیدات مشترک تلویزیونی با این کشور را دارد.

کلباسی ادامه داد: سالانه در صدا و سیمای مرکز اصفهان ۵ سریال ۱۳ قسمتی،۱۰ تله فیلم،۳۰ مستند و به طور متوسط ۱۰۰۰ دقیقه انیمیشن فاخر تولید می شود.

وی افزود: تا کنون صدا وسیمای مرکز اصفهان از سه شخصیت مسیحی در اصفهان مستند ساخته است.

همچنین گاگیک بونیاتیان رییس کمسیون رادیو و تلویزیون ارمنستان اضافه کرد: در کشور ارمنستان ۴۰ شبکه رادیو تلویزیونی ساخته می شود.

وی از فیلم سازان اصفهانی خواست تا در ارمنستان نشستی برای ایجاد تعامل و برنامه های مشترک برگزار کنند.