نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس در توئیتی سالگرد نسل کشی ارامنه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ آرا شاوردیان نماینده ارامنه تهران و شمال کشور و عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران در مجلس در توئیتی نوشت:

امروز سالگرد واقعه‌ای تلخ و هولناک در تاریخ معاصر است، آغاز قتل عام ارامنه توسط دولت عثمانی؛ رویدادی که از حافظه تاریخی مردم آزاده جهان پاک نخواهد شد. با آرزوی صلح پایدار در سراسر جهان، یاد و خاطره قربانیان آن کشتار وحشیانه را گرامی می‌داریم.

"‏روز دیگر نزدیک قافله بزرگی از ارامنه که تحت مراقبت سوارهای عثمانی بودند اتراق کردیم. زنی ارمنی با قیافه مردگان به من نزدیک شد و به فرانسه گفت تو را به خدا این نگین الماس را از من بخر و درعوض قدری خوراکی به ما بده! بچه‌هایم از گرسنگی دارند هلاک می شوند

از خاطرات محمدعلی جمالزاده"