در این ایام عید که سال نو و میلاد منجی خود را جشن می گیریم، بی اختیار به یاد وضعیت وخیم  ملت خود و بویژه خواهران و برادران و کودکان ساکن در آرتساخ (قراباغ) می افتیم که در محاصره دشمن بیرحمشان قرار گرفته و به تعبیر سراینده مزامیر، تبدیل به سایه های مرگ شده اند.

در مواجهه با این واقعیت تلخ، به عنوان رهبر خلیفه گری ارامنه تهران، نیکوکاران و بشردوستان سراسر جهان را به اقدامات سریع و فوری در جهت پایان دادن به این محاصره فرا می خوانم تا ملت ما در آسایش و با قلبی آرام عید میلاد معجزه آسا منجی خود را جشن بگیرند.

چنین بر خوردی با ملت آرتساخ (قراباغ) که در سرزمین مادری خود زندگی کرده و مشغول فعالیت است عملی غیر انسانی و غیرقابل قبول بشمار می آید.

در راستای تامین زندگی آرام و در صلح وآرامش به خود آمده و با هوشیاری عمل نماییم.

اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان

خلیفه ارامنه تهران