جلسه مشترک نمایندگان جوامع ارمنی و آشوری-کلدانی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در این جلسه موضوع محوری مدیریت تبلیغات در فضای مجازی برای پرهیز از استفاده ابزاری و احیاناً حرمت شکنانه از نمادهای آئینی و دینی مسیحیت بود.

وزیر محترم جناب آقای دکتر اسماعیلی اذعان داشتند که مواردی از این دست باعث دغدغه ایشان و نهادهای مرتبط گشته و تأکید فرمودند که با بهره گیری از مقررات و زیرمجموعه حوزه های مرتبط وزارتخانه پیگیری جدی برای رفع نگرانی ها خواهد داشت.