«روبرت بگلریان» در مصاحبه با خبرگزاری ایران پرس اظهار داشت: رفتار مردم ایران با توجه به زمینه‌های فرهنگی دینی و شیعی به نحوی بوده که سازندگی تعاملات مردم با اقلیت ها همواره مشاهده شده است.

به گزارش آلیک، نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران قوانینی را برای آزادی اقلیت های مذهبی تصویب کرده است، اظهار داشت: در ایران مدارس و انجمن ها و کلیساها آزادانه فعالیت دارند.

بگلریان تاکید کرد: حقوق اقلیت های مذهبی در ایران وجود دارد و به رغم اختلاف سلیقه ها، مردم ایران کم و کاستی ها را جبران می کنند.

روز دوشنبه در آستانه سال نوی میلادی «روبرت بگلريان» و «آرا شاورديان» نمايندگان ارامنه در مجلس يازدهم از بخش های مختلف نیوزروم و پخش خبرگزاری ایران پرس بازدید کردند.