پس از پانزده سال پیگیری مداوم نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی

با بخشنامه معاون اول قوه قضاییه: اقلیت‌های دینی رسمی کشور از شمول ماده 881 مکرر قانون مدنی، خارج گشتند.

 

به نقل از روبرت بگلریان نماینده مسیحیان ارمنی اصفهان و جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه با ابلاغ بخش نامه‌ای به روسای دادگستری‌های کل کشور، اعلام نمود:  ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، بر پیروان ادیان الهی شناخته شده در قانون اساسی (ایرانیان مسیحی، زرتشتی و کلیمی) صدق نکرده و تقسیم ارث می‌بایست بر اساس دین فرد درگذشته انجام شود.

بنابراین ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی که سال­ها اجرا،  و در آبان ماه ۱۳۷۰ به صورت قانون درآمده بود، تصریح می‌گشت که « کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» برای پیروان ادیان الهی شناخته شده در قانون اساسی، یعنی مسیحیان، زرتشتیان و  کلیمیان نباید اجرا شود و بایست بر اساس « احوال شخصیه دین فرد درگذشته» تقسیم ارث صورت پذیرد.

بالاخره پس از سال ها که از اجرا و تصویب ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی می‌گذرد، نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی، با پیگیری‌های پانزده ساله و مداوم و با استناد به اسناد حقوقی در نامه­‌نگاری‌ها و برگزاری نشست‌های تخصصی متعدد با مسئولین در رده­‌های مختلف، سرانجام موفق به تفاهم با قوه قضاییه شدند که منجر به صدور بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۳۷۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۱ معاون اول محترم قوه قضائیه به دادگستری­‌های کل کشور گردید.

در پایان آقای روبرت بگلریان امتنان قلبی خود را از جناب آقای دکتر اسفندیار اختیاری نماینده محترم زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی، در خصوص پیگیری خاص و همه جانبه موضوع اعلام نمودند.