ساعات بازدید از اماکن گردشگری جلفای اصفهان
وابسته به خلیفه گری ارامنه اصفهان
 و جنوب ایران

دِیر آمِناپرگیچ مقدس (کلیسای وانک)
جلفای اصفهان

هر روز از ساعت 8:30 الی 12:45 - 15:30 الی 18:15

مکان های مجاز جهت بازدید عموم

کلیسای «هُوسِپ آرِماتاتسی» مقدس
موزه ی خاچاطور گِساراتسی
موزه ی مردم شناسی ارامنه جلفای نو
بنای نسل کشی 1/5 میلیون ارمنی در سال 1915م. توسط دولت ترکیه عثمانی

ورودی برای بازدید کنندگان ایرانی 40,000 تومان

ورودی برای بازدید کنندگان خارجی 200,000 تومان

ِیر آمِناپرگیچ مقدس (کلیسای وانک)

 

گنجینه موسیقی ارمنیان جلفای نو

هر روز از ساعت 8:30 الی 13:00 - 15:30 الی 18:30

ورودی برای بازدید کنندگان ایرانی 15,000 تومان

ورودی برای بازدید کنندگان خارجی 100,000 تومان

گنجینه موسیقی ارمنیان جلفای نو

 

کلیسای «بِتلِحِم» مقدس

روزهای یکشنبه تا جمعه از ساعت 8:30 الی 13:00 - 15:30 الی 18:30

ورودی برای بازدید کنندگان ایرانی 20,000 تومان

ورودی برای بازدید کنندگان خارجی 150,000 تومان

کلیسای «بِت لِحِم» مقدس