جناب آقای گئورک پاپویان

رئیس محترم گروه دوستی پارلمانی ارمنستان-ایران

 

با تأثر فراوان خبر جان باختن و مجروح شدن جمعی از هموطنانتان در حادثه انفجار در مرکز تجاری سورمالو در ایروان را دریافت کردیم.

مایلیم بدین مناسبت;مراتب همدردی و تسلیت خود را به جنابعالی، نمایندگان محترم پارلمان، دولت و ملت کشور دوست و همسایه جمهوری ارمنستان ابراز نمائیم.

فرصت را غنیمت شمرده، برای جان باختگان رحمت و مغفرت، برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.

 

آرا شاوردیان

نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ارمنستان-ایران

جمهوری اسلامی ایران-جمهوری ارمنستان

 

روبرت بگلریان

عضو گروه دوستی پارلمانی

جمهوری اسلامی ایران-جمهوری ارمنستان