با گرامی داشت یاد و خاطره شهید بزرگوار حضرت آیت الله رییسی، بار دیگر در آستانه انتخابی دیگر قرار گرفته‌ایم. با قانون‌مداری و انضباطی که در رأس همه امور دولت بزرگوار نهادینه شده است، اکنون به خوبی کشور، فعال و پرشور آماده برگزاری انتخابات سرنوشت‌ساز دیگری است. این انتخابات که در فرصت کوتاه قانونیِ پس از شهادت رییس جمهور خدمت‌گذار به وجود آمد، ثبات سیاسی کشور و بلوغ اجتماعی مردم و دستگاه‌های اداری را در مدیریت بحران‌ها به نمایش گذاشته است.

انتخابات ریاست جمهوری، فرصت ارزشمند است که دیگربار خواسته‌های ملت شنیده شود و اراده دولت‌ها در خدمت‌رسانی به ملت، تقویت گردد. به‌خوبی می‌دانیم که آینده فرزندان عزیز ما، تحقق عدالت اجتماعی، توسعه، رفاه و آبادانی بیشتر برای ملت شایسته ایران، در گرو مشارکت آگاهانه در انتخابات است.

لذا بدینوسیله از عموم هموطنان، خصوصاً جامعه ارامنه ایران دعوت می‌نماییم تا با حضوری پرشکوه در انتخابات، یک بار دیگر بینش سیاسی، یگانگی، همدلی و همبستگی ملی را به نمایش گذارند.

 

خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران