" https://imna.ir/x8wwf "

فاز نخست موزه تاریخ شهرداری اصفهان با عنوان «باغ هزارداستان» بیستم خرداد سال جاری در ساختمان مشهور به «عمارت باغ زرشک» که ساختمان اداری سابق کارخانه صنایع پشم بوده است، افتتاح و به روی عموم بازگشایی شد.

در این موزه حدود ۱۰ هزار سند از دوره تاریخ بلدیه و زمانی که بایگانی شهرداری آغاز به‌کار کرده، حوالی سال ۱۳۱۵ تا امروز دسته‌بندی، اسکن و شناسه‌گذاری شده و در حال حاضر در موزه شهرداری به نمایش گذاشته شده است. همچنین نمایش «باغ زرشک» از بیست‌ودوم خرداد تا دهم تیر سال جاری در این موزه اجرا می‌شود.