" https://imna.ir/x8vSG "

ایران به‌عنوان میزبان نشست مراکز بین‌المللی مطالعات پاسداری از میراث ناملموس یونسکو در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روز پنجشنبه، بیست‌وچهارم خرداد، نشست مراکز مقوله دوم منطقه‌ای و بین‌المللی پاسداری از میراث ناملموس، در مقر یونسکو واقع در شهر پاریس در کشور فرانسه برگزار شد.

در این نشست که هم‌زمان با نشست مجمع عمومی کنوانسیون ۲۰۰۳ به ریاست دبیر کنوانسیون برگزار شد، ضمن تقدیر از ارائه گزارش اقدامات موفق پاسدارانه مرکز میراث ناملموس تهران در مواجهه با تغییرات اقلیمی در منطقه و ظرفیت‌سازی‌های مؤثر در این عرصه، ایران به‌عنوان مرکز مطالعات پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، به‌عنوان میزبان این نشست در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد.

انتخاب ایران برای میزبانی مراکز مقوله دوم پاسداری از میراث ناملموس مستقر در اروپا، آسیا اقیانوسیه، آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین و حوزه خلیج فارس به تصویب دبیرخانه کنوانسیون ۲۰۰۳ رسید.