«از پیامبران دروغین بر حذر باشید. آنان در لباس گوسفندان نزد شما می‌آیند، اما در باطن گرگان درنده‌اند. آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت». انجیل متی ۱۵:۷-۱۶

در روزگاری که فردی در کسوت «روحانی مسیحی» و بنام عیسی مسیح که عالمیان را به محبت و عشق فرا می‌خواند، به پاشیدن تخم نفاق و دشمنی در میان آدمیان مشغول است، این سخن جاودانه در کتاب مقدس، راهنمای ما پیروان ایشان در شناخت راه حقیقت و راستی است.

توهین و هتک حرمت به قرآن، که کتاب مقدس مورد احترام خواهران و برادران مسلمان است، ما را که ارزش‌های خود را از عیسی مسیح آموخته‌ایم سخت آزرده خاطر و منزجر می‌نماید. این اقدام نکوهیده که بارها در غرب و خصوصا در کشور سوئد با حمایت سازمان حکومتی این کشور انجام می‌گیرد، نشان از آن است که دست‌هایی پشت پرده سعی در برافروختن نزاعی، در جهت تحقق اهداف شیطانی خود دارند.

اکنون که شیاطین جهان در نهایی نمودن پروژه کشتار انسان‌ها در غزه و محو فلسطین ناکام مانده‌اند و زمانی که سرکوب‌های گسترده مخالفین نژادکشی فلسطینیان بدست صهیونیسم بین‌الملل، بلعکس صدای آزادی‌خواهی آنان را به فریاد در دانشگاه‌ها و میادین شهرهای مغرب زمین تبدیل نموده است، اینگونه اقدامات، نمایشات مضحکی از عجز و ناتوانی طراحان صهیونیست آن را به منصه ظهور می‌رساند.

من از طرف خود و ارکان خلیفه‌گری و تمامی اعضا جامعه ارامنه اصفهان و جنوب ایران این حتک حرمت اخیر را شدیدا محکوم نموده و خواستار برخورد جدی با حرمت‌شکنان قرآن کریم هستم.

اسقف سیپان کاشجیان
پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران