به گزارش سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان، زمان پاسخگویی به تماسهای تلفنی در بخش کنسولی این سفارت از ساعت 14 لغایت 17 عصر می‌باشد.