آرا شاوردیان در توئیتی از آتش نشانان برای مهار حریق بیمارستان گاندی تقدیر کرد.

نماینده مسیحیان ارمنی تهران و شمال کشور و عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

“رویارویی با خطر برای نجات جان هم نوع، بالاترین مظهر روحیه ایثار است.

امروز یک ایران متاثر از شجاعت وصف ناپذیر شما، ایستاده قدردان شماست.

خدا قوت آتش نشان”