خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران حادثه تروریستی در گلزار شهدای کرمان را که منجر به شهادت و مصدومیت جمعی از هم‌وطنانمان گردید، شدیدا محکوم نموده، با دعا جهت شفای عاجل آسیب دیدگان، به خانواده شهدا این حادثه و ملت بزرگ ایران عرض تسلیت دارد.

 

خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران