امروز انسانیت در بند صهیونیسم جهانی در اسارت است.

بار دیگر دست جنایتکار استکبار جهانی از آستین رژیم صهیونیستی بیرون آمد و زنان و کودکان و مظلومان را در سرزمین پیامبران الهی به خاک و خون کشید.

در حالی که در تمامی ادیان الهی بر حرمت حمله به غیرنظامیان و زنان و کودکان سفارش شده است، و در قوانین بین‌المللی بر حفاظت از بیمارستان‌ها تاکید گردیده، لیکن باز نظاره‌گر کشتار بیماران، کادر درمانی و آوارگان پناه‌ گرفته در بیمارستان مسیحی المعمدانی غزه بودیم.

امروز  برای ما ارمنیان که در چند ماه گذشته شاهد نسل‌کشی و اخراج اجباری هم تبارانمان در قره‌باغ از سرزمین نیاکانمان، به هدایت و کمک تسلیحاتی رژیم کودک‌کش صهیونیستی و ایادی‌اش بوده‌ایم، درک وضعیت ملت فلسطین آسان‌تر است.

من از طرف خود، خلیفه‌گری و جامعه ارامنه اصفهان و جنوب ایران، این جنایت هولناک را شدیداً محکوم نموده، و برای شهدا، علو درجات و برای مجروحین شفای عاجل را مسألت می‌نمایم.

اسقف سیپان کاشجیان

پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران