با حضور مهدی سبحانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان اولین محموله کمک های انساندوستانه ایران برای آوارگان قره باغ وارد استان سیونیک ارمنستان شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با حضور مهدی سبحانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان اولین محموله کمک های انساندوستانه ایران برای آوارگان قره باغ وارد استان سیونیک ارمنستان شد.

در مراسم اهدای این کمک ها استاندار و تنی چند از مقامات استانی نیز حضور داشتند.

این محموله شامل بیش از ۵۰ تن نیازهای اولیه آوارگان شامل چادر، پتو، موادغذایی، بخاری، ست های بهداشتی و دیگر نیازمندی‌های فوری آوارگان است.