اصفهان- ایرنا - رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی فریدونشهر گفت: ثبت ملی قبرستان‌های تاریخی ارامنه این شهرستان در راستای حفظ و پیشگیری از تجاوز به حریم و تخریب آنها، اقدامی ضروری و در حال پیگیریست.

علی جوزی روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه قبرستان‌های تاریخی فریدونشهر نماد حضور ارامنه در این منطقه است، افزود: اگر این آثار ثبت ملی نشود، در معرض آسیبِ بیشتر قرار خواهد گرفت، از این رو ثبت آنها اهمیت دوچندان دارد تا بتوانیم با ثبت ملی و تامین بودجه، اقدام به حصارکشی و عملیات حفاظتی آنها کنیم.

به گفته وی، قبرستان روستاهایی "خویگان"،"میلاگرد"،"بیجگرد و سورشجان" و "صادقیه" و قبرستان شهر "برف انبار" از آثار مهم و ارزشمندِ تاریخی شهرستان فریدونشهر است که وجودِ سنگ قبرهای بزرگ و حجاری شده، نشانِ حضور تاریخی قوم ارمنی در این منطقه محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: شهرداری برف انبار، پیشتر تا حدودی دورتادور قبرستان ارامنه این شهر را حصارکشی کرد ولی در باره قبرستان روستاهای دیگر که در مسیر تردد قرار دارند، تاکنون اقدامی انجام نشده است.

وی تاکید کرد: این آثار در اراضی ساخت‌وساز شهرداری قرار دارند و اگر تعیین تکلیف نشوند، ممکن است آسیب ببینند؛ از این رو ثبت و حراست از آنها در برنامه کارِ اداره میراث‌ فرهنگی قرار دارد.

جوزی با اشاره به قدمت صفوی و قاجاری قبرستان‌های ارمنی فریدونشهر گفت: پرونده ثبت ملی قبرستان‌های ارامنه این شهرستان به شورای ثبت وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی ارسال شده است و اگر این آثار شماره ثبت ملی بگیرند، می‌توانیم آنها را ساماندهی کنیم.

به گزارش ایرنا، قبرستان‌های ارامنه شهرستان فریدونشهر که متعلق به دوره صفوی به این سوست، با سنگ نوشته‌های زیبا و تاریخی‌ در مناطقی مانند روستاهای خویگان علیا، میلاگرد، بیجگرد، سروشجان و صادقیه و شهر برف انبار(محله سنگباران) قرار دارند.

شهرستان فریدون شهر در محور گردشگری غرب استان اصفهان بعنوان "بام ایران" و مرکز همزیستی مسالمت‌آمیز پنج قوم تُرک، گُرجی، بختیاری، فارس و ارامنه است.

شهرستان فریدونشهر در ۱۸۷ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.