دوشنبه دوازدهم تیرماه، همایش تجلیل از سرمایه‌گذاران و احیاگران بافت و خانه‌های تاریخی شهر اصفهان با عنوان «میراث پدری» به همت سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان برگزار شد.

در این مراسم علیرضا ایزدی مدیرکل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی قاسم زاده شهردار اصفهان، وحید مهدویان معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان، برخی از اعضای شورای اسلامی شهر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. سپس سرمایه گذاران و احیاگران بافت تاریخی ایراد سخنانی نموده و به تشریح مجموعه اقدامات خود در زمینه احیای بافت تاریخی پرداختند.

در پایان این جلسه، از شش نفر از سرمایه گذاران و احیا گران بافت تاریخی باسابقه که در کنار اقدامات عمرانی- مرمتی خود به مباحث مسئولیت‌های اجتماعی اهتمام داشتند، تجلیل و قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران، در این همایش از ورژ درماردیروسیان، رئیس شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران نیز به جهت سرمایه‌گذاری شورای خلیفه گری در ایجاد و گسترش زیرساخت‌های گردشگری محله جلفا، سرمایه‌گذاری در احیا خانه‌های تاریخی محله جلفا، ایجاد مراکز فرهنگی و هنری در خانه‌های تاریخی جهت خدمات‌دهی بهتر به گردشگران، ایجاد موزه‌های جدید جهت معرفی نقش تاریخی ارامنه اصفهان، تبدیل خانه‌های تاریخی به اقامتگاه و سفره خانه، ایجاد مراکز رفاهی گردشگران و در عین حال مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی تجلیل بعمل آمد.

در این مراسم ورژ درماردیروسیان رئیس شورای خلیفه گری، واروژ میناسیان رئیس قبلی شورای خلیفه گری، خانم میرزاخانیان مدیر روابط عمومی خلیفه گری ارامنه اصفهان، ژرژ غازاریان مدیر هتل آرمنیا، زاون قاراخانی

مدیر اقامتگاه ست یسائیان، ویگن موسسیان مدیر اقامتگاه میدان کوچک، ناربه ژاردن داوود و ماسیس کشیشیان از اعضای هیئت املاک خلیفه گری ارامنه، خانم خاچاطور مدیر گنجینه موسیقی ارمنیان جلفای نو، سارو بغوزیانس

مدیر رستوران موسیو آراکل و هرایر غوکاسیان مدیر هتل میناس حضور داشتند.

در ذیل لیست خانه های متعلق به خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران که توسط توسط شورای خلیفه گری و اعضای جامعه ارامنه احیا شده آورده می شود.

اقامتگاه ست یسائیان

احیاگر: شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران

 

گنجینه موسیقی ارامنه جلفای نو

احیاگر: شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران

 

اقامتگاه میدان کوچک

احیاگر: شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران

 

رستوران رومانس

احیاگر: شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران

 

رستوران سیمون

احیاگر: شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران

 

عمارت جلفا

احیاگر: شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران

 

هتل آرمنیا

احیاگر: آقایان ژرژ غازاریان و ساکو سیمونیان با همیاری شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران

 

اقامتگاه مارتیروس یسائیان

احیاگر: شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران