نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس در توئیتی به بسته شدن گذرگاه لاچین اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ آرا شاوردیان نماینده ارامنه تهران و شمال کشور و عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران در مجلس در توئیتی نوشت:

‏تامین امنیت ارامنه قره‌باغ از تاکیدات مقام معظم رهبری در سال ۹۹ است
اما متاسفانه اکنون با بسته شدن گذرگاه لاچین شرایط وخیمی بر این اهالی حاکم است
چنین رفتارهایی قطعا بحران را در منطقه ریشه‌دارتر می کند و انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی کشورمان، دولت باکو را در این خصوص پاسخگو کند.