در آغازین روزهای سال نو میلادی و در حالی که مردم جهان با امید به صلح و آرامش و گسترش عدالت و همزیستی ابناء بشر این سال را آغاز نموده‌اند، بار دیگر شاهد استفاده ابزاری و تحریف شده از هنر، در جهت توهین به شخصیت‌های مورد احترام و ایجاد چندگانگی و افتراق در میان جوامع هستیم.
عده‌ای در آن اندیشه هستند که با هجونگاری و حمله به شخصیت افراد می‌توانند جایگاه آنان را در میان پیروانشان و دیگر مردم خدشه‌دار نمایند.
اینجانب این اقدام موهن که متاسفانه برای چندمین بار تکرار می‌گردد را محکوم نموده، خواستار بازگشت به اصول و ادب حاکم بر ژورنالیسم واقعی هستم.اُسقف سیپان کاشجیان
پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران