مدیر کل دفتر امور سیاسی وزارت کشور گفت: اعتبار تخصیصی به تشکل‌ها و انجمن‌های اقلیت‌های دینی کشور سه برابر شد.

به گزارش ایرنا، عبدالله مرادی در تماس با نمایندگان اقلیت‌های دینی ارامنه، آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی با تبریک ایام سال نوی میلادی و میلاد حضرت عیسی مسیح(ع)، گفت: طبق اصل ۲۶ قانون اساسی تاکنون ۵۷ انجمن اقلیت‌های دینی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.

مدیر کل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه همواره اقلیت‌های دینی ایرانی در کمال همزیستی مسالمت‌آمیزی با سایر هموطنان زندگی کرده‌اند، به اصول ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی مبنی بر آزادی اقلیت‌های دینی در انجام امور دینی اشاره کرد.

مرادی با تأکید بر رویکرد دولت برای حمایت از جامعه ایرانیان مسیحی، کلیمی و زرتشتی در کشور ادامه داد: برای بهبود فعالیت‌ها و برطرف شدن مشکلات تشکل ها و انجمن های هموطنان اقلیت دینی، در سالجاری بودجه مشخص شده به منظور پرداخت یارانه نقدی به انجمن‌های اقلیت‌های دینی به میزان بیش از ۳ برابر افزایش یافته است.