رئیس اداره بین‌الملل شهرداری اصفهان گفت: شهردار اصفهان با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کاپان دیدار، و درباره گسترش روابط میان دو شهر اصفهان و کاپان گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایمنا، به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، سید امین مرتضوی اظهار کرد: شهر کاپان (قاپان)، مرکز دومین استان بزرگ کشور ارمنستان ازنظر وسعت است که با جمعیتی بیش از ۵۰ هزار نفر از حیث سوق‌الجیشی برای ایران اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: پانزدهم آذر، نخستین سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر کاپان به دیدار علی قاسم‌زاده، شهردار اصفهان، آمد و حول محور مسائل مرتبط میان دو شهر اصفهان و کاپان و گسترش روابط میان آنها گفت‌وگویی انجام شد.

رئیس اداره بین‌الملل شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در حاشیه این دیدار، مرتضی عابدین ورامین، نخستین سرکنسول جمهوری اسلامی ایران، از محله جلفا در اصفهان بازدید کرد و در جلسه‌ای با حضور شورای خلیفه‌گری اصفهان و جمعی از تجار اصفهانی مرتبط با کشور ارمنستان حضور یافت.