وزیر امور خارجه ایران ،در دیدار با رئیس گروه دوستی پارلمانی ارمنستان با اشاره به روابط خوب رو به رشد دو کشور و نقش مجالس، در توسعه مناسبات دوستانه دو کشور، بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای گسترش بیش از پیش روابط تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در دیدار با رئیس گروه دوستی پارلمانی ارمنستان تسهیل حمل و نقل و ترانزیت بین دو کشور با کاهش عوارض و هزینه‌ها ، مشارکت شرکتهای ایرانی در اجرای طرح های اقتصادی و زیرینایی ارمنستان بین دوکشور را مورد تاکید قرار داد.

امیرعبداللهیان با اشاره به سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها خواستار حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان شد و مخالفت کشورمان را با هر گونه اقدام برای تغییر در مرزهای بین المللی یا تغییرات ژئوپلتیک در منطقه را مورد تصریح قرار داد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ارمنستان‌ با جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به روابط خوب دو کشور از مواضع کشورمان در قبال تحولات منطقه تشکر کرد و از مشارکت شرکت های ایرانی علاقمند به همکاری در ارمنستان استقبال کرد.

تسریع در اجرای طرح های تسهیل حمل و نقل و ترانزیت، افزایش مبادلات تجاری و تسهیل تردد اتباع و گردشگران دو کشور از دیگر موضوعات مورد اشاره‌ هیات ارمنستان بود.

در این دیدار آقایان فرشادان رئیس گروه دوستی و بیگلریان و شاوردیان نمایندگان ارامنه در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.