دیدار هیئت بلند پایه بانک ملی با مسئولین خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران به مناسبت سال نو میلادی

 

 

دیدار هیئت بلند پایه بانک صادرات با مسئولین خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران به مناسبت سال نو میلادی

 

 

دیدار هیئت بلند پایه بانک تجارت با مسئولین خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران به مناسبت سال نو میلادی