همایش سخنرای با موضوع «نقش فرهنگی-اجتماعی کلیسای وانک» به مناسبت سیصدوپنجاهمین سالگرد بنای کلیسای هُوسِپ آرِماتاتسی


 
Persian Armenian

گزارش تصویری

گالری فیلم