رنگ انار

 

فیلم مستند رنگ انار، تهیه شده در شبکه مستند سیما


 
Persian Armenian

گزارش تصویری

گالری فیلم