آقای ژرژیک ابرامیان، نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی

آقای ژرزیک ابرامیان
 
Persian Armenian

گزارش تصویری

گالری فیلم