اماکن گردشگری جلفای اصفهان وابسته به خلیفه گری ارامنه اصفهان

 

دِیر آمِناپرگیچ مقدس (کلیسای وانک)
جلفای اصفهان

هر روز از ساعت 8:30 الی 13:00 - 15:30 الی18:30 

مکان های مجاز جهت بازدید عموم

کلیسای «هُوسِپ آرِماتاتسی» مقدس
موزه ی خاچاطور گِساراتسی
موزه ی مردم شناسی ارامنه جلفای نو
بنای نسل کشی 1/5 میلیون ارمنی در سال 1915م. توسط دولت ترکیه عثمانی

ورودی برای بازدید کنندگان ایرانی 15,000 تومان

ورودی برای بازدید کنندگان خارجی 100,000 تومان

ِیر آمِناپرگیچ مقدس (کلیسای وانک)

 

گنجینه موسیقی ارمنیان جلفای نو

هر روز از ساعت 8:30 الی 13:00 - 15:30 الی18:30

ورودی برای بازدید کنندگان ایرانی 15,000 تومان

ورودی برای بازدید کنندگان خارجی 100,000 تومان

گنجینه موسیقی ارمنیان جلفای نو

 

کلیسای «بِت لِحِم» مقدس

یکشنبه تا جمعه، از ساعت 8:30 الی 13:00 - 15:30 الی18:30

ورودی برای بازدید کنندگان ایرانی 10,000 تومان

ورودی برای بازدید کنندگان خارجی 100,000 تومان

کلیسای «بِت لِحِم» مقدس