خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران

آدرس:

ایران-اصفهان-جلفا، چهارراه حکیم نظامی، خیابان نظر میانی، خیابان کلیسا، کلیسای وانک
 کدپستی ٩٧٩٥٣-٨١٧٣٨، صندوق پستی  ١١٥-٨١٧٣٥

شماره تماس: ٢-٦٢٤٣٤٧١ ٣١۳ ٩٨+

دورنگار: ٦٢٧٠٩٩٩ ٣١۳ ٩٨+

 

اطلاعات تماس

فرم تماس

قسمتهای ضروری*
 
Persian Armenian

گزارش تصویری

گالری فیلم