فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: کارت واکسیناسیون کرونا رایگان است، فریب سایت‌های پولی را نخورید. همچنین مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اعلام کرد : شرکتی با عنوان نوبان با سوءاستفاده از نام و نشان سازمان نظام پزشکی اقدام به راه‌اندازی سایتی برای کارت دیجیتال واکسن کرده است که در آن با دریافت اطلاعات و لینک کارت واکسن کادر درمان و در ازای دریافت وجه از افراد، کارت فیزیکی صادر می‌کند. این اقدام شرکت مذکور تخلف است و دریافت وجه از افراد برای کارت واکسن غیرقانونی است.