به نقل از سایت: imna.ir

 

نماینده ارامنه جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی گفت: در ۲۴ آوریل سال ۱۹۱۵ حکومت کمیته «اتحاد و ترقی» حدود ۶۰۰ نفر از مشاهیر، علما و بزرگان قوم ارامنه را در ترکیه دستگیر و نابود کرد و از این روز بود که نسل کشی ارامنه آغاز شد. این روز یکی از مهم ترین و سیاه ترین صفحات تقویم ملت ارمنستان است.

ژرژیک آبرامیان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا در خصوص سالروز نسل کشی ارامنه اظهارکرد: ۱۰۵ سال پیش در چنین روزی دولت وقت ترکیه با استفاده از وضعیت نابسمان  جنگ جهانی اول دست به اقدامی پلید زد. حکومت عثمانی که در آن زمان بسیاری از کشور های هم مرز خودفتح کرده بود، ارمنستان غربی را نیز که در حکومت ساسانیان از ایران جدا شده بود را پس از سقوط امپراتوری بیزانس فتح کرد.

وی افزود: در قرن بیستم پس از تغییرات عمده ای که در سیستم و شمایل حکومت ها ایجاد شد و حکومت های مدرن متولد شدند، امپراتوری عثمانی متصرفات خود را از دست داد و به همین دلیل کسانی که نگاه به آینده و ظهور جمهوریت ترکیه را داشتند تصمیم گرفتند بخشی از امپراطوری عثمانی را از ساکنان اصلی آن خالی کرده و ساکنان آن مناطقق را از سرزمین آبا و اجدادی خود بیرون کنند. آنها بخشی از شبه جزیره آناتولی یا ارمنستان غربی را جهت ایجاد جمهوریت ترکیه از صاحبان اصلی اش خالی کردند. کمیته «اتحاد و ترقی» که حاکمیت را در دست داشت، این استراتژی را به اجرا درآورد که در آن بیش از دو میلیون ارامنی ساکن در ارمنستان غربی، از خانه ها و شهر های خود به سمت اردوگاه صحرای راس العین رانده شدند.

نماینده ارامنه جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی دادمه داد: این استراتژی از ۲۴ آوریل سال ۱۹۱۵ آغاز شد و حکومت کمیته «اتحاد و ترقی» حدود ۶۰۰ نفر از مشاهیر، علما و بزرگان قوم ارامنه را در ترکیه دستگیر و نابود کرد و از این روز بود که نسل کشی ارامنه آغاز شد. این روز یکی از مهم ترین و سیاه ترین صفحات تقویم ملت ارمنستان است.

آبرامیان خاطرنشان کرد: این جنایت تاریخی توسط حاکمان عثمانی به اجرا در آمد و ۱۰۵ سال است که این روز هویت پیدا کرده و به عنوان یک روز مهم در تاریخ ارامنه است و هرساله مراسم یادبودی برای گرامی داشت شهدای آن برگزار می شود. در طی سال های گذشته خواسته های سیاسی از طرف ارامنه نسبت به مقصرین این نژاد کشی مطرح می شود اما دولت ترکیه واقعیت این نسل کشی را نمی پذیرد؛ زیرا رویارویی با این جنایت سخت است. آنها طی سالیان متمادی سعی کردند این هولوکاست ارامنه را انکار کنند، اما بسیاری از سیاستمداران عادل ترک به این واقعیت واقف اند و از ارامنه طلب عفو و بخشش کرده اند. در این میان نیز برخی از کشور ها با استناد به مدارک معتبر، این جنایت را به رسمیت شناخته و ماهیت نسل کشی بودن این امر را تایید کرده اند