به نقل از سایت: www.isna.ir

نماینده مسیحیان ارامنه حوزه جنوب ایران در مجلس گفت: حسن روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل موضوع امنیت منطقه‌ای خلیج فارس را مطرح و این مطلب را تبیین کند که برای امنیت این منطقه نیازی به حضور نظام سلطه نیست.

ژرژیک آبرامیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص سفر رییس جمهور به آمریکا برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سخنرانی در این مجمع، اظهار کرد: معتقدم مهمترین موضوعی که رییس جمهور در سخنرانی خود در سازمان ملل می‌تواند مطرح کند بیان واقعیت‌ها است و حضور در این مجمع فرصتی برای مواضع بر حق جمهوری اسلامی است. بیان دیدگاه‌ها و سیاست‌های کلان نظام اسلامی برای کل جهان تأثیر زیادی دارد چرا که سخنان روسای جمهورِ کشورها به طور مستقیم در دنیا پخش می‌شود.

وی افزود: پس بیان دیدگاه‌ها از طریق تریبون سازمان ملل اهمیت زیادی دارد و تا آنجایی که مطلع هستم نظراتی که رئیس جمهور کشورمان قبل از سفر اعلام کردند دیدگاه‌های بسیار جامع و بیانگر سیاست‌های کلان کشور است.

نماینده مسیحیان ارامنه حوزه جنوب ایران در مجلس، تصریح کرد: اعتقاد دارم شعار و پیامی که رییس جمهور در خصوص امنیت خلیج فارس مطرح کردند که امنیت این خلیج منطقه‌ای است و می‌توانیم با همکاری کشورهای همسایه، این امنیت را برقرار کنیم و نیاز به نظام سلطه در خلیج فارس نیست، یک پیام بسیار راهبردی و کارآمد خواهد بود که حسن روحانی می‌تواند در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل آن را مطرح کند. این پیام راهگشا است و سازمان ملل آن را بررسی خواهد کرد.

آبرامیان خاطرنشان کرد: سازمان ملل متحد در هر کشوری که باشد یک مقر جهانی است و تحت سلطه هیچ حکومتی نباید باشد. ایران با استفاده از این تریبون دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کند. اینکه برخی می‌گویند این همه سال نظرات خود را در این سازمان مطرح کردیم و دستاوردی را شاهد نبودیم، حرف درستی نیست، این دستاوردها شاید ملموس نباشد، اما اعتقاد دارم تأثیر فوق‌العاده‌ای روی افکار عمومی مردمی می‌گذارد که تحت تأثیر القائات نظام سلطه هستند. این بیان بسیار مثبت است و تأثیر زیادی در جهان خواهد داشت.