انجمن خیریه زنان ارامنه اصفهان با همکاری خیرین ارمنی، محموله کمک های مردمی شامل اقلام خوراکی، پتو و لباس گرم، لوازم بهداشتی و آب معدنی را روز یکشنبه 18 فروردین 1398 با همکاری اداره بهزیستی استان اصفهان به مناطق سیل زده ارسال نمود.