به نقل از سایت: www.yerevan.mfa.ir

 در پی بروز سیل و جان باختن ده‌ها تن از مردم کشورمان، جناب آقای نیکول پاشینیان نخست‌وزیر محترم جمهوری ارمنستان طی پیامی با جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان و همچنین مردم ایران ابراز همدردی نمود. در این پیام آمده است:

" از دریافت خبر جان باختن دهها تن از مردم عزیز ایران در پی بروز سیل ویرانگر شوکه شدم.

از طرف خودم و مردم ارمنستان با جنابعالی و مردم عزیز ایران ابراز همدردی نموده و برای بستگان و نزدیکان جان‌باختگان بردباری و شکیبایی آرزو دارم.

ارمنستان آماده است تا در این لحظات غمبار، پشتیبان مردم عزیز ایران بوده و کمکهای بایسته برای چیرگی بر پیامدهای این واقعه دردناک را  فراهم آورد."