به نقل از سایت: www.irna.ir

 

تاکنون تصمیم برای دور ماندن لبنان از بحران های منطقه، پابرجا بوده و تهران، ریاض و همپیمانان لبنانی نیز بر دوام این موضوع تاکید کرده اند، اما نشانه هایی از طرح مشترک قطر و ترکیه برای انتقال عناصر تروریستی داعشی به لبنان، نگرانی ها در این کشور را افزایش داده است.

به گزارش ایرنا، روزنامه لبنانی السفیر در شماره روز سه شنبه خود افزود: قطر و ترکیه برای اجرای این طرح خود درصدد استفاده از « گروه های امنیتی» مرتبط با جنایات داعش در سوریه و عراق هستند.

السفیر به نقل از منابعی لبنانی تاکید کرد: قطر و ترکیه برای ایجاد گذرگاهی دریایی به منظور انتقال داعشی ها به لبنان از طریق سواحل شمالی این کشور برنامه ریزی کرده اند.

منابع این روزنامه لبنانی با اشاره به اوضاع بسیار نگران کننده شمال لبنان بویژه در مرحله آینده گفتنند، اما خطرناک تر این است که همزمان گروه های وابسته به القاعده در لبنان فعال شده و طرح انتقال تعدادی از اعضای القاعده به لبنان از طریق هوایی و ترکیه هم ادامه دارد.

السفیر خاطرنشان کرد: این اوضاع موجب شده تا آمریکایی ها و مقامات دستگاه های امنیتی غربی هماهنگی های ضروری را شروع کنند وضمن سرزنش و اعتراض به مقامات ترکیه از دولت لبنان بخواهند در قبال مسافران ورودی سخت گیرانه رفتار کند.

این روزنامه لبنانی تاکید کرد: درکنار هشدارهای امنیتی در خصوص خطر انتحاری ها و خودروهای بمب گذاری شده، احتمال رسیدن به راه حلی بین المللی و منطقه ای برای انتخاب رییس جمهوری جدید لبنان همچنان بسیار سخت به نظر می رسد، بویژه اینکه فرانسوی ها و آمریکایی ها از افزایش شانس یک شخصیت لبنانی دارای پیشنیه امنیتی سخن می گویند.

السفیر خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط سوریه وعراق به نظر می رسد کرسی ریاست جمهوری لبنان همچنان خالی بماند، دولت کنونی عهده دار امور باشد و گزینه تمدید دوره فعلی مجلس برای یک تا دو سال قوت بگیرد.