منبع: www.iranarmenia.org

 

دالله پرمون در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت:‌ موضوع اقدام به ثبت جهانی نان لواش توسط ارمنستان امری کاملاً‌طبیعی به خصوص در بین کشورهای همسایه است و جای هیچ نگرانی نیست که یک عنصری به اصطلاح بین چند کشور مشترک باشد چرا که هر کشوری به ثبت عنصری چه به شکل انفرادی و چه به شکل مشترک با کشورهای دیگر بپردازد هیچ حقی را از کشور دیگر تصییع نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: ما از یک طرف میراث فرهنگی فراوان در کشور داریم که همه آنها می‌توانند واجد شرایط ثبت باشند و از طرفی هم سالی یک سهمیه برای ثبت جهانی وجود دارد لذا طبیعی است که به عناصری تکیه خواهیم کرد و دیگران هم مواردی را پیشنهاد می‌دهند دلیل این امر هم این است که اولویت‌های فرهنگی کشورها فرق می‌کند مثلاً نان لواش در مقابل بسیاری از مواریث طبیعی و فرهنگی ما در اولویت نیست.

پرمون تصریح کرد: البته آنطور که مشهود است پرونده نان لواش ارمنستان تازه می‌خواهد وارد ارزیابی شود و اگر تقویم فصلی مانند سال گذشته باشد هنوز حدود 2 تا 3 ماه تا شروع ارزیابی مانده است و اطلاع‌رسانی در باره نان لواش زودتر انجام می شود ولی آنچه قطعی است این است که این درخواست وارد سیکل 2014 یونسکو شده است و تصور نمی‌کنم کشور ارمنستان منتظر باشد تا با کشور ما همراه شود.

رئیس مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو گفت: قرار بر این است که کشورها تلاش کنند و کشورهای همسایه هم ترغیب شوند تا به سمت پرونده مشترک بروند به نظر می‌رسد فهرست ثبت جهانی می‌خواهد همه چیز را در خود ثبت کند و از یک طرف هم کشورها تمایل دارند منفرد جلو روند و موقت امتیازی را به نام خود ثبت کنند لذا این نکته را باید در نظر داشت که این امتیاز حق دیگران را در زمینه آن پرونده خاص تحت شعاع قرار نمی‌دهد.

پرمون خاطرنشان کرد: البته در مورد پرونده نان لواش باید دید که این پرونده برای ثبت موفق می‌شوند یا خیر و اینکه چگونه یک عنصر ملموس  قرار است ثبت شود و ارمنستان چه بحث فرهنگی را پیش کشیده‌اند.