پیام تبريك، رئيس جمهور ارمنستان سرژ سرکيسیان به رئيس جمهور منتخب ايران حجت الاسلام دكتر حسن روحانى به واسطه ی انتخاب ايشان به رياست جمهورى اسلامى ايران

در پيام رئيس جمهور ارمنستان به رئيس جمهور منتخب آمده است: «اعتقاد راسخ دارم كه دوستى ديرينه و گفتگوى سياسى در سطح بالاى دو كشور همواره تداوم داشته، درجهت رفاه ملتهاى دو كشور دستاوردهاى جديدى را ثبت مى نمايد.

همكار ارجمند!

صميمانه به ياد دارم ديدارهايى را كه در تهران و ايروان به انجام رسانده ايم. اينجانب معتقدم كه با تلاشهاى مشترك روابط بين دولتهاى ايران وارمنستان ازلحاظي کیفی به سطح تازه اى ارتقاء خواهند يافت».

در پيام تبریك رئيس جمهور ارمنستان آمده است: «براى شما آروزى توفيق، برای جمهوری اسلامی ایران آرزوى توسعه ی با ثبات و براى مردم دوست ايران آرزوى تحقق آمال وآرزوها را خواستاريم».