پیشوای مذهبی ارامنه ی اصفهان و جنوب ایران عالیجناب اسقف بابگِن چاریان در روز یک شنبه مورخه 12 خرداد 1392، طی گفت وگوی اختصاصی با ایرنا اظهار داشت: «جامعه ی ارامنه همواره در تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در كشور مشاركت فعال دارد».وی افزود: «ارامنه ی اصفهان و جنوب ایران در انتخابات ریاست جمهوری هم پای مردم مسلمان ایران برای خلق حماسه سیاسی در پای صندوق های رای حضور پیدا خواهند كرد».

عالیجناب اسقف خاطر نشان كرد: «تمام تلاش جامعه ی ارامنه ی ایران، انجام اقداماتی است كه باعث سربلندی و افتخار آفرینی ایران شود». وی با اشاره به همزیستی مسالمت آمیز ادیان و اقلیت های مذهبی در اصفهان گفت: «دولت ایران علاوه بر احترام به ادیان، میراث تاریخی و فرهنگی آن ها را نیز حفاظت می كند». اسقف بابگِن چاریان نمونه ی بارز آزادی و همزیستی مسالمت آمیز ادیان در جهان را ایران بیان كرد.

حدود 10 هزار نفر از ارامنه دراستان اصفهان و جنوب ایران زندگی می كنند. کل ارامنه ی کشور ایران دو نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند.